27 Feb 2019

Napovednik dogodkov, ki bodo pod okriljem Študentskega kluba Žalec potekali v mesecu marcu. Najprej bo na vrski zabava na pustno soboto, sledi ji glasbeni večer ob dnevu žena. Športno…

Read More

13 Feb 2019

V petek, 15. 2., bodo uradne ure izjemoma potekale med 15. in 17. uro!

Read More

03 Dec 2018

Študentje so v soboto, 1. decembra 2018, na 15. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v prostorih PGD Žalec izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec. Študentski klub Žalec bo…

Read More

28 Nov 2018

Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature: Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ: – Tomaž Kozovinc Kandidatura za člana Nadzorne komisije: – Andraž Čuvan – Živa Kolar – Jan…

Read More

21 Nov 2018

V soboto, 17. novembra 2018, se je zaključil rok za oddajo kandidatur za svetnika/svetnico ŠKŽ sveta ŠOLS ter svetnika/svetnico ŠKŽ zveze ŠKIS. Dvignjena je bila ena kandidatura za svetnika/svetnico…

Read More