PUBLIKACIJA ŠKŽ

LETOPIS ŠKŽ

FAZANI

Štipendije

Zakon o štipendiranju: Uradni list Dodatne informacije o Zoisovih štipendijah:  Zoisova štipendija Dodatne informacije o Državnih štipendijah in vloga za dodelitev državne štipendije: Uveljavljanje pravic Dodatne informacije o Štipendijah za deficitarne poklice in seznam deficitarnih poklicev v šolskem letu 2016/17: Deficitarne štipendije in  Seznam deficitarnih poklicev Dodatne informacije o pridobitvi občinske štipendije za leto 2016: Občinska štipendija

Prehrana

Dodatne informacije: Prehrana Vloga za pridobitev subvencionirane prehrane: Vloga E-vloga: E-vloga

Subvencioniran prevoz

Dodatne informacije: Info Vloga za dodelitev subvencioniranega prevoza: Subvencionirani prevoz Navodilo za izpolnjevanje vloge: Navodilo za izpolnjevanje vloge

Seznam dijaških domov

Seznam dijaških domov

Dijaške pravice

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju: Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju Zakon o gimnazijah: Zakon o gimnazijah Zakon o maturi: Zakon o maturi Študentsko delo( delo preko napotnice): Študentsko delo Varuh dijakovih pravic: Varuh dijakovih pravic

BRUCI

Študij

Dodatne informacije: Info

Študentska prehrana

Dodatne informacije: Info

Subvencioniran prevoz

Dodatne informacije: Info Vloga za dodelitev subvencioniranega prevoza: Subvencioniran prevoz Navodilo za izpolnjevanje vloge: Navodila za izpolnjevanje vloge

Bivanje v študentskih domovih

Univerza v Ljubljani: Univerza v Ljubljani Univerza v Mariboru: Univerza v Mariboru Univerza na Primorskem: Univerza na Primorskem

Štipendije

Splošne informacije: Info Državne štipendije( dodatne informacije in vloga): Info in vloga Zoisove štipendije( dodatne informacije): Info Kadrovske štipendije( dodatne informacije): Info Dodatne informacije o pridobitvi občinske štipendije za leto 2016: Info

Študentsko delo

Informacije: Info

Zdravstveno zavarovanje

Informacije: Info

Mednarodne izmenjave

Univerza v Ljubljani: Mednarodna izmenjava Univerza v Mariboru: Mednarodna izmenjava Univerza na Primorskem: Mednarodna izmenjava