03 Dec 2018

Študentje so v soboto, 1. decembra 2018, na 15. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v prostorih PGD Žalec izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec. Študentski klub Žalec bo…

Read More

28 Nov 2018

Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature: Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ: – Tomaž Kozovinc Kandidatura za člana Nadzorne komisije: – Andraž Čuvan – Živa Kolar – Jan…

Read More

21 Nov 2018

V soboto, 17. novembra 2018, se je zaključil rok za oddajo kandidatur za svetnika/svetnico ŠKŽ sveta ŠOLS ter svetnika/svetnico ŠKŽ zveze ŠKIS. Dvignjena je bila ena kandidatura za svetnika/svetnico…

Read More

13 Nov 2018

Dragi študentje in študentke, novo študijsko leto je že v teku in z njim tudi novi izivi, nove priložnosti in seveda nove dogodivščine. Študentski klub Žalec v spodnji publikaciji…

Read More

10 Nov 2018

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00. Volitve bodo 1.12.2018 ob 18:00 v Gasilnem domu Žalec.  – Razpis volitev Svetnika ŠKŽ Sveta ŠOLS…

Read More