10 Dec 2019

REZULTATI VOLITEV ORGANOV ŠKŽ, SVETNIKA SVETA ŠOLS, SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS IN DIJAŠKE SEKCIJE ŠKŽ

Študentje so v soboto, 7. decembra 2019, na 16. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v prostorih Študentskega kluba Žalec izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.
Študentski klub Žalec bo tudi v mandatu 2019/2020 vodil Tomaž Kozovinc.
Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo tudi v prihajajočem mandatu vestno in odgovorno opravljal funkcijo predsednika Upravnega odbora Študentskega kluba Žalec.
Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

člane Nadzorne komisije ŠKŽ:
  • Kamila Marta Novak
  • Živa Kolar
  • Jan Podbrežnik

namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ:
  • Jernej Štojs

člane Disciplinske komisije ŠKŽ: 
  • Jure Macuh
  • Andraž Čehovin
  • Pavel Virant

namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ:
  • Urban Anton Aškerc

svetnik ŠKŽ Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS: 
  • Andraž Čuvan

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednika Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2019/2020 opravljal Martin Mutec.