13 Nov 2017

Volitve ŠKŽ

Po predsedniških volitvah razpisujemo volitve tudi mi!
Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.
Dan D pa bo 3.12.2017 ob 18:00 v Gasilnem domu Žalec.

 – Razpis volitev Svetnika ŠKŽ Sveta ŠOLS in Svetnika ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS 2017

– Razpis volitev v organe ŠKŽ 2017

– Razpis volitev za Dijaško sekcijo ŠKŽ 2017