Uradne ure

Uradne ure zaradi novoletnega potovanja ta teden odpadejo.

 

 

 

 

 

Kolektiv ŠKŽ


REZULTATI VOLITEV ORGANOV ŠKŽ, SVETNIKA SVETA ŠOLS, SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS IN DIJAŠKE SEKCIJE ŠKŽ

Študentje so v soboto, 3. decembra 2017, na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Žalec izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo v mandatu 2017/2018 vodila Tomaž Kozovinc.

Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo v prihajajočem mandatu vestno in odgovorno opravljal funkcijo predsednika Upravnega odbora Študentskega kluba Žalec.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ, Tomaža Kozovinca, izvolili tudi:

– člane Nadzorne komisije ŠKŽ: Aljaž Gobec, Gregor Pepel in Jan Franc Podbrežnik,

– namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ: Andraž Čuvan,

– člane Disciplinske komisije ŠKŽ: Kristjan Kos, Lejla Kukuljčić in Andraž Čehovin,

– namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ: Martin Kozmelj,

– svetnico ŠKŽ Sveta ŠOLS: Lina Pušnik,

– svetnico ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS: Lina Pušnik.

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednico Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2017/2018 opravljala Anja Šketa.