Odane kandidature za člane komisij

Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature:

Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ:
– Tomaž Kozovinc

Kandidatura za člana Nadzorne komisije:

- Andraž Čuvan

- Živa Kolar

- Jan Podbrežnik

- Pavel Virant

Kandidatura za namestnika Nadzorne komisije:

- Tilen Šmigoc

Kandidatura za člana Disciplinske komisije:

- Lejla Kukuljčič

- Jure Macuh

- Kamila Marta Novak

Kandidatura za namestnika Disciplinske komisije:

- Timotej Štojs

Predsednik/predsednica Dijaške sekcije ŠKŽ:

- Žan Stiplošek


Oddane kandidature za svetnika

V soboto, 17. novembra 2018, se je zaključil rok za oddajo kandidatur za svetnika/svetnico ŠKŽ sveta ŠOLS ter svetnika/svetnico ŠKŽ zveze ŠKIS. Dvignjena je bila ena kandidatura za svetnika/svetnico ŠKŽ sveta ŠOLS ter dve kandidaturi za svetnika/svetnico ŠKŽ zveze ŠKIS. Volilna komisija je po odprtju kandidatur ugotovila, da so bile pravočasno, popolno in pravilno oddane naslednje kandidature:

Svetnik/svetnica ŠKŽ Sveta ŠOLS (1 mesto):
– Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 2. letnik (dodatno leto); II. stopnja bolonjski magistrski študij, Management)

Svetnik/svetnica ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS (1 mesto):
– Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 2. letnik (dodatno leto); II. stopnja bolonjski magistrski študij, Management)
– Pavel Virant (leto rojstva: 1993; 1. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij, Poslovna informatika)

Volilna komisija ŠKŽ


Publikacija ŠKŽ

Dragi študentje in študentke, novo študijsko leto je že v teku in z njim tudi novi izivi, nove priložnosti in seveda nove dogodivščine. Študentski klub Žalec v spodnji publikaciji prilaga nekaj koristnih informacij o študiju in vseh stvareh, ki spadajo zraven.

ŠKŽ publikacija