REZULTATI VOLITEV ORGANOV ŠKŽ, SVETNIKA SVETA ŠOLS, SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS IN DIJAŠKE SEKCIJE ŠKŽ

Študentje so v soboto, 1. decembra 2018, na 15. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v prostorih PGD Žalec izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo v mandatu 2018/2019 vodil Tomaž Kozovinc.

Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo tudi v prihajajočem mandatu vestno in odgovorno opravljal funkcijo predsednika Upravnega odbora Študentskega kluba Žalec.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

– člane Nadzorne komisije ŠKŽ: Andraž Čuvan, Živa Kolar in Jan Franc Podbrežnik,

– namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ: Tilen Šmigoc,

– člane Disciplinske komisije ŠKŽ: Kamila Marta Novak, Lejla Kukuljčić in Jure Macuh,

– namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ: Timotej Štojs,

– svetnico ŠKŽ Sveta ŠOLS: Lina Pušnik,

– svetnico ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS: Lina Pušnik.

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednika Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2018/2019 opravljal Žan Stiplošek.