Razpis: Volitve 2019

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.

 

 Volitve bodo 7.12.2019 ob 19:00 v Gasilnem domu Žalec.

 

Kandidacijski postopek za svetnika / svetnico Študentskega kluba Žalec Sveta ŠOLS in svetnika / svetnico Študentskega kluba Žalec Sveta Zveze ŠKIS se zaključi 23.11.2019. Kandidacijski postopek v organe Študentskega kluba Žalec se zaključi 30.11.2019.