Podpora reševanju spora med ŠOU in RŠ

V luči današnje seje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani želimo v Študentskem klubu Žalec izkazati podporo konstruktivnemu reševanju spora med ŠOU v Ljubljani in Radiem Študent.

Današnja, 4. redna seja ŠZ, ki bo potekala ob 19. uri, ne bo potekala v spletnem prenosu v živo, odprta pa bo za javnost na spletni platformi Zoom, so sporočili s ŠOU. 3. redna seja ŠZ je potekala v četrtek, 14. januarja 2021 prek aplikacije zoom in s spletnim prenosom, velika udeležba in spremljanje javnosti pa še vedno odmeva skupaj z omenjenim sporom.

ŠOU v Ljubljani je soustanoviteljica Zavoda Radio Študent in ima kot ustanoviteljica prek sveta Zavoda Radia Študent zagotovljene pravice ustanovitelja, med drugim daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in mnenje k imenovanju odgovornega urednika. Financiranje Zavoda RŠ s strani ŠOU pomeni omogočanje prijavljanja na razpise za sofinanciranje medijskih vsebin in projektov, ki jih Radio Študent izvaja. Financiranje Zavoda RŠ s strani ŠOU je tako kljub dejstvu, da je v letu 2020 z vsoto 120.000 € predstavljalo le četrtino financiranja delovanja Radia Študent, ključno za delovanje Zavoda.

ŠOU v Ljubljani v letu 2021 razpolaga z 2,9 milijona evrov, torej z 0,7 milijona evrov manj kot v letu 2020, in z 1,5 milijona evrov manj kot v letu 2019. Zaradi zdravstvene krize je bilo delovanje ŠOU v letu 2020 izrazito prilagojeno in omejeno, temu pa ŠOU po trditvah predstavnikov prilagaja tudi proračun. Ob začetku leta 2021 je tako v javnost prišla novica o napovedi popolnega odrekanja financiranja Zavoda Radio Študent s strani ŠOU v Ljubljani.

ŠOU je v prvih odzivih na očitke ob novici odgovarjal, da se kljub zmanjšanemu financiranju bori, da bi obseg dejavnosti v družini ŠOU ostal čim manj okrnjen. S predlogom finančnega načrta za leto 2021, ki na 3. redni seji ŠZ ni bil potrjen, pa so nekateri deležniki bili deležni bolj postopnega zmanjševanja financiranja kot drugi – poleg Zavoda RŠ je v prvotnem načrtu brez financiranja ostal tudi Zavod ŠOLT. Očitki, ki jih je bil predlagan finančni načrt deležen, tako naslavljajo dozdevno nesorazmerno zmanjšanje sredstev, saj je nakazoval odločitev ŠOU, da nekaterim zavodom omogoči financiranje, drugim pa ne.

V predlogu finančnega načrta, ki bo obravnavan na 4. seji ŠZ ŠOU v Ljubljani, je za Zavod Radio Študent predvidenih 64.000 €, kar je dobrih 50 % financiranja v letu 2020. Radiu Študent naj bi ta vsota pomenila premalo za zagotavljanje kvalitete in kvantitete programa, kot so ga izvajali do sedaj. Zavod ŠOLT je po novem predlogu finančnega načrta še vedno brez sredstev.

Reševanje spora med ŠOU in RŠ se je nadaljevalo tudi s ponudbo ŠOU, da se z odpravnino odreče ustanoviteljstvu Zavoda Radio Študent. Poleg že omenjene vloge financiranja ustanovitelja za zavod pa odstop ŠOU od ustanoviteljstva pomeni tudi težave s statusom Radia Študent – ta ima namreč kot študentska radijska postaja tudi status medija posebnega pomena.

Radio Študent je s svojim nastankom v prelomnem zgodovinskem trenutku študentsko organiziranje v Sloveniji utemeljil in postal močan argument zanj. Kot prva študentska radijska postaja v Evropi z dolgoletno tradicijo odločen argument za študentsko organiziranje tudi ostaja, s svojim delovanjem pa polni praznino izrazito pomanjkljivega 3. medijskega stebra v slovenskem medijskem prostoru.

Radio Študent je s svojim kvalitetnim novinarskim delom izrazito pripomogel k znanstvenemu poročanju v času krize koronavirusa, kvalitetno poročanje novinark, novinarjev in redakcij pa je bilo prepoznano in nagrajeno. V letu 2020 je klub oteženim razmeram za delo obdržal nivo in kvantiteto novinarskega poročanja, medijskega delovanja, založniške aktivnosti in svojega delovanja nasploh, zato v njegovem delu v preteklem letu ne vidimo argumenta za tako drastično zmanjševanje sofinanciranja Radia Študent v letu 2021.

V Študentskem klubu Žalec menimo, da je razhajanje dveh pomembnih inštitucij študentskega organiziranja ter javno izpostavljanje spora izrazito kontra-produktivno. Radio Študent kot vitalen neodvisen ter kritičen medij pomeni močan argument za študentsko organiziranje, v kriznih časih še toliko bolj. ŠOU v Ljubljani pa je kot študentska organizacija največje univerze v Sloveniji eden ključnih akterjev študentskega organiziranja in delovanja v Sloveniji.

Krizni časi, iz katerih še nismo izšli, so prizadeli večino sektorjev naše družbe, študentska populacija in študentsko organiziranje nista nobena izjema. V luči boja za študentske pravice, pa tudi naše pravice kot državljank in državljanov Republike Slovenije si študentke in študentje želimo slišanje in upoštevanje našega glasu v javni razpravi, skupnega reševanja problematike v dobro vseh in enotnega zastopanja študentskih organov, organizacij in združenj. V sporu med ŠOU in Radiem Študent zato pozivamo vse akterje h konstruktivnosti, treznemu iskanju rešitve in preseganju nivoja osebnega ter političnega obračunavanja znotraj študentskih organizacij, kakršnemu smo trenutno priča.19. redna seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec

Spoštovani,

na podlagi 32. člena statuta Študentskega kluba Žalec sklicujemo 19. redno sejo Občnega zbora Študentskega kluba Žalec. Več informacij najdete v sklicu.

Prijava za sodelovanje na seji: https://forms.gle/wMdZiw1V6QaFNZ8d8

Sklic 19. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec 2021