Razpis za volitve v organe ŠKŽ

Upravni odbor Študentskega kluba Žalec razpisuje redne volitve za organe ŠKŽ, dijaško sekcijo ŠKŽ in Svetnika ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS.

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.

Volitve bodo v nedeljo, 5.12.2021 ob 17:00 v prostorih Študentskega kluba Žalec.

Kandidacijski postopki se zaključijo v nedeljo, 28.11.2021 ob 17. uri.

Razpis volitev v organe ŠKŽ

Razpis volitev za Dijaško sekcijo ŠKŽ

Razpis volitev Svetnika ŠKŽ Sveta ŠOLS in Svetnika ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS