Upravni odbor Študentskega kluba Žalec razpisuje redne volitve za organe ŠKŽ, dijaško sekcijo ŠKŽ in Svetnika ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS.

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.

Volitve bodo v petek, 22.12.2023 ob 18:00 v prostorih MC Žalec, PE kavarna in hotel (Mestni trg 3, 3310 Žalec).

Kandidacijski postopki se zaključijo v petek, 8.12.2023.

 

Razpis volitev za dijaško sekcijo ŠKŽ.docx

Razpis volitev za organe ŠKŽ.docx

Razpis volitev – svetnik ŠKIS in ŠOLS.docx

Kandidatura za predsednika

Kandidatura za svetnika

Kandidatura za Nadzorni odbor

Kandidatura za Disciplinsko komisijo

Kandidatura za Predsednika Dijaške sekcije