Študentje so v petek, 22. decembra 2023, na 21. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v prostorih MC Hotela in Kavarne Žalec (Mestni Trg 3) izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo v mandatu 2023/2024 vodil Andraž Čehovin.

Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo v svojem drugem mandatu poskušal čimbolj dostojno voditi klub.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

– člane Nadzorne komisije ŠKŽ:

  • Bor Kunstelj
  • Gašper Hlupič
  • Nino Mijošek

– namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ:

  • Tej Koprivc

– člane Disciplinske komisije ŠKŽ: 

  • Lovro Čeh Brežnik
  • Lan Podpečan
  • Eva Krušnik

– namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ:

  • Jaka Križnik

– svetnik ŠKŽ Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS: 

  • Lovro Čeh Brežnik

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednico Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2023/2024 opravljala Kristina Vodeb.