Razpis za volitve v organe ŠKŽ

Upravni odbor Študentskega kluba Žalec razpisuje redne volitve za organe ŠKŽ, dijaško sekcijo ŠKŽ in Svetnika ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS.

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.

Volitve bodo v petek, 22.12.2023 ob 18:00 v prostorih MC Žalec, PE kavarna in hotel (Mestni trg 3, 3310 Žalec).

Kandidacijski postopki se zaključijo v petek, 8.12.2023.

 

Razpis volitev za dijaško sekcijo ŠKŽ.docx

Razpis volitev za organe ŠKŽ.docx

Razpis volitev – svetnik ŠKIS in ŠOLS.docx


Razpis za volitve v organe ŠKŽ

Upravni odbor Študentskega kluba Žalec razpisuje redne volitve za organe ŠKŽ, dijaško sekcijo ŠKŽ in Svetnika ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS.

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.

Volitve bodo v petek, 23.12.2022 ob 19:00 v prostorih MC Žalec, PE kavarna in hotel (Mestni trg 3, 3310 Žalec).

Kandidacijski postopki se zaključijo v petek, 16.12.2022 ob 20. uri.

 

Razpis volitev Svetnika ŠKŽ Sveta ŠOLS in Svetnika ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS 2022.docx

Razpis volitev v organe ŠKŽ 2022.docx

Razpis volitev za Dijaško sekcijo ŠKŽ 2022.docx


Do nadaljnjega bodo uradne ure samo ob sobotah!

Do nadaljnjega bodo uradne ure potekale v soboto, od 15:00 do 18:00, na sedežu Študentskega kluba Žalec.

Za vse nujne zadeve smo vam na voljo med delovnim časom Mladinskega centra Žalec ali na info@sk-zalec.org.