Rezultati volitev v organe ŠKŽ, svetnika sveta ŠOLS, svetnika zveze ŠKIS in dijaške sekcije ŠKŽ

Študentje so v petek, 22. decembra 2023, na 21. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v prostorih MC Hotela in Kavarne Žalec (Mestni Trg 3) izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo v mandatu 2023/2024 vodil Andraž Čehovin.

Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo v svojem drugem mandatu poskušal čimbolj dostojno voditi klub.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

– člane Nadzorne komisije ŠKŽ:

  • Bor Kunstelj
  • Gašper Hlupič
  • Nino Mijošek

– namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ:

  • Tej Koprivc

– člane Disciplinske komisije ŠKŽ: 

  • Lovro Čeh Brežnik
  • Lan Podpečan
  • Eva Krušnik

– namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ:

  • Jaka Križnik

– svetnik ŠKŽ Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS: 

  • Lovro Čeh Brežnik

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednico Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2023/2024 opravljala Kristina Vodeb.


Objava kandidatov za volitve v organe ŠKŽ

Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature:

Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ:

Svetnika/svetnico ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS

 

Kandidatura za člana Nadzorne komisije:

 

Kandidatura za namestnika Nadzorne komisije:

 

Kandidatura za člana Disciplinske komisije:

 

Kandidatura za namestnika Disciplinske komisije:

 

Predsednik/predsednica Dijaške sekcije ŠKŽ:


Sklic 21. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec

Vljudno vabljeni na 21. redno sejo Občnega zbora Študentskega kluba Žalec, ki bo potekala v petek 22. decembra 2022 ob 18.00 uri, v prostorih MC Žalec, PE kavarna in hotel (Mestni trg 3, 3310 Žalec)

 

Sklic 21. redne seje občnega zbora ŠKŽ


Razpis za volitve v organe ŠKŽ

Upravni odbor Študentskega kluba Žalec razpisuje redne volitve za organe ŠKŽ, dijaško sekcijo ŠKŽ in Svetnika ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS.

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.

Volitve bodo v petek, 22.12.2023 ob 18:00 v prostorih MC Žalec, PE kavarna in hotel (Mestni trg 3, 3310 Žalec).

Kandidacijski postopki se zaključijo v petek, 8.12.2023.

 

Razpis volitev za dijaško sekcijo ŠKŽ.docx

Razpis volitev za organe ŠKŽ.docx

Razpis volitev – svetnik ŠKIS in ŠOLS.docx

Kandidatura za predsednika

Kandidatura za svetnika

Kandidatura za Nadzorni odbor

Kandidatura za Disciplinsko komisijo

Kandidatura za Predsednika Dijaške sekcije


Razpis za volitve v organe ŠKŽ

Upravni odbor Študentskega kluba Žalec razpisuje redne volitve za organe ŠKŽ, dijaško sekcijo ŠKŽ in Svetnika ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS.

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.

Volitve bodo v petek, 23.12.2022 ob 19:00 v prostorih MC Žalec, PE kavarna in hotel (Mestni trg 3, 3310 Žalec).

Kandidacijski postopki se zaključijo v petek, 16.12.2022 ob 20. uri.

 

Razpis volitev Svetnika ŠKŽ Sveta ŠOLS in Svetnika ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS 2022.docx

Razpis volitev v organe ŠKŽ 2022.docx

Razpis volitev za Dijaško sekcijo ŠKŽ 2022.docx


Do nadaljnjega bodo uradne ure samo ob sobotah!

Do nadaljnjega bodo uradne ure potekale v soboto, od 15:00 do 18:00, na sedežu Študentskega kluba Žalec.

Za vse nujne zadeve smo vam na voljo med delovnim časom Mladinskega centra Žalec ali na info@sk-zalec.org.