Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature:

Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ:

Svetnika/svetnico ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS

 

Kandidatura za člana Nadzorne komisije:

 

Kandidatura za namestnika Nadzorne komisije:

 

Kandidatura za člana Disciplinske komisije:

 

Kandidatura za namestnika Disciplinske komisije:

 

Predsednik/predsednica Dijaške sekcije ŠKŽ: