ŠTUDENTSKI KLUB ŽALEC


Vse o delovanju našega kluba in o vodstvu

VIZIJA

Študentski klub Žalec bo postal najbolj prepoznavno društvo v Upravni enoti Žalec. Želimo biti vodilna organizacija v zadovoljevanju potreb ter ustvarjanju kvalitetnega vsakdanjika študentov, dijakov ter ostale mladine.

Namen ŠKŽ je prostovoljno druženje in združevanje mladih ter organizacija aktivnosti na področju zabave, kulture, umetnosti, vzgoje, izobraževanja, športa in sociale.


DOKUMENTI

O KLUBU

Študentski klub Žalec je bil ustanovljen meseca julija leta 1992. Njegova krovna organizacija je Zveza ŠKIS (Zveza študentskih klubov Slovenije), katera je ena izmed štirih stebrov Študentske organizacije Slovenije (ŠOS).

Zakoniti zastopnik društva oz. predsednik v študijskem letu 2020/2021 je Andraž Čuvan.

Študentski klub Žalec pridobiva za svoje dejavnosti sredstva:

 • iz koncesijske dajatve študentskih servisov (glavni vir, 80 % letnega proračuna);
 • od sponzorjev, ki finančno podprejo določene projekte;
 • iz občinskega proračuna ter
 • iz prihodkov prireditev.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Članstvo se podaljšuje vsako leto v skladu z aktom, ki ureja področje članstva. Za članstvo v klubu ni potrebno plačevati članarine.

ORGANI

 • Zbor društva je najvišji organ ŠKŽ in ga sestavljajo vsi člani ŠKŽ.
 • Upravni odbor (UO) opravlja naloge organizacijske, upravne, finančne, administrativne in strokovno-tehnične narave. UO je izvršilni organ Zbora in izvaja program društva ter opravlja ostale naloge, ki mu jih naloži Zbor ter zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo pristojnost na podlagi splošnih aktov, ki urejajo delovanje ŠKŽ. Predsednik UO je hkrati tudi predsednik ŠKŽ, le ta zastopa ŠKŽ pred državnimi in drugimi organi, organizacijami in tretjimi osebami po navodilih UO.
 • Nadzorna komisija (NK) spremlja delo UO in drugih organov ŠKŽ ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem ŠKŽ.
 • Disciplinska komisija (DK) vodi disciplinske postopke zoper člane društva in izreka kazni na podlagi Pravilnika Disciplinske komisije ŠKŽ.
 • Dijaška sekcija (DS) deluje v okviru Študentskega kluba Žalec in zastopa interese dijakov.

EKIPA

Predsednik Upravnega odbora ŠKŽ:

 • Andraž Čuvan

Podpredsednica Upravnega odbora ŠKŽ:

 • Kristina Slipčević

Upravni odbor:

 • Lejla Kukuljčič
 • Aljaž Gobec
 • Martin Kozmelj
 • Pavel Virant
 • Andraž Čehovin

Nadzorna komisija:

 • Kamila Marta Novak
 • Živa Kolar
 • Jan Podbrežnik

Namestnik nadzorne komisije:

 • Jernej Štojs

Disciplinska komisija:

 • Jure Macuh
 • Timotej Štojs
 • Pavel Virant

Namestnik disciplinske komisije:

 • Urban Anton Aškerc

Predsednik Dijaške sekcije ŠKŽ:

 • Martin Mutec

Svetnik ŠKŽ v Svetu ŠOLS in Svetu Zveze ŠKIS:

Aljaž Gobec

POSTANI ČLAN ŠTUDENTSKEGA KLUBA ŽALEC TUDI TI.

Pridruži se nam!

Prijavi se