PRISPELE KANDIDATURE

Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature.

Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ (1 mesto):
– Matic Zagoričnik (leto rojstva: 1992; 1. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)

Član/članica Nadzorne komisije ŠKŽ (3 mesta):
– Kristina Slipčević (leto rojstva: 1995; 1. letnik; I. stopnja bolonjski študij)
– Matevž Gobec (leto rojstva: 1992; absolvent; I. stopnja bolonjski študij)
– Tomaž Kozovinc (leto rojstva: 1995; 1. letnik; I. stopnja bolonjski študij)

Namestnik/namestnica člana Nadzorne komisije ŠKŽ (1 mesto):
– Kamila Marta Novak (leto rojstva: 1995; 2. letnik; enoviti magistrski program)

Član/članica Disciplinske komisije ŠKŽ (3 mesta):
– Janez Žolnir (leto rojstva: 1995; 2. letnik; I. stopnja bolonjski študij)
– Nina Čehovin (leto rojstva: 1991; 1. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)
– Urška Senič (leto rojstva: 1991; 2. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)

Namestnik/namestnica člana Disciplinske komisije ŠKŽ (1 mesto):
– Žiga Pepel (leto rojstva: 1991; 2. letnik; I. stopnja bolonjski študij)

Svetnik/svetnica ŠKŽ Sveta ŠOLS (1 mesto):
– Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 1. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)

Svetnik/svetnica ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS (1 mesto):
– Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 1. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)

Predsednik/predsednica Dijaške sekcije ŠKŽ (1 mesto):
– Lana Šuster Štiglic (leto rojstva: 1999; 2. letnik; srednje strokovno izobraževanje)

Nadzorna komisija Študentskega kluba Žalec