Podpora reševanju spora med ŠOU in RŠ

V luči današnje seje Študentske organizacije Univerze v Ljubljani želimo v Študentskem klubu Žalec izkazati podporo konstruktivnemu reševanju spora med ŠOU v Ljubljani in Radiem Študent.

Današnja, 4. redna seja ŠZ, ki bo potekala ob 19. uri, ne bo potekala v spletnem prenosu v živo, odprta pa bo za javnost na spletni platformi Zoom, so sporočili s ŠOU. 3. redna seja ŠZ je potekala v četrtek, 14. januarja 2021 prek aplikacije zoom in s spletnim prenosom, velika udeležba in spremljanje javnosti pa še vedno odmeva skupaj z omenjenim sporom.

ŠOU v Ljubljani je soustanoviteljica Zavoda Radio Študent in ima kot ustanoviteljica prek sveta Zavoda Radia Študent zagotovljene pravice ustanovitelja, med drugim daje soglasje k imenovanju direktorja zavoda in mnenje k imenovanju odgovornega urednika. Financiranje Zavoda RŠ s strani ŠOU pomeni omogočanje prijavljanja na razpise za sofinanciranje medijskih vsebin in projektov, ki jih Radio Študent izvaja. Financiranje Zavoda RŠ s strani ŠOU je tako kljub dejstvu, da je v letu 2020 z vsoto 120.000 € predstavljalo le četrtino financiranja delovanja Radia Študent, ključno za delovanje Zavoda.

ŠOU v Ljubljani v letu 2021 razpolaga z 2,9 milijona evrov, torej z 0,7 milijona evrov manj kot v letu 2020, in z 1,5 milijona evrov manj kot v letu 2019. Zaradi zdravstvene krize je bilo delovanje ŠOU v letu 2020 izrazito prilagojeno in omejeno, temu pa ŠOU po trditvah predstavnikov prilagaja tudi proračun. Ob začetku leta 2021 je tako v javnost prišla novica o napovedi popolnega odrekanja financiranja Zavoda Radio Študent s strani ŠOU v Ljubljani.

ŠOU je v prvih odzivih na očitke ob novici odgovarjal, da se kljub zmanjšanemu financiranju bori, da bi obseg dejavnosti v družini ŠOU ostal čim manj okrnjen. S predlogom finančnega načrta za leto 2021, ki na 3. redni seji ŠZ ni bil potrjen, pa so nekateri deležniki bili deležni bolj postopnega zmanjševanja financiranja kot drugi – poleg Zavoda RŠ je v prvotnem načrtu brez financiranja ostal tudi Zavod ŠOLT. Očitki, ki jih je bil predlagan finančni načrt deležen, tako naslavljajo dozdevno nesorazmerno zmanjšanje sredstev, saj je nakazoval odločitev ŠOU, da nekaterim zavodom omogoči financiranje, drugim pa ne.

V predlogu finančnega načrta, ki bo obravnavan na 4. seji ŠZ ŠOU v Ljubljani, je za Zavod Radio Študent predvidenih 64.000 €, kar je dobrih 50 % financiranja v letu 2020. Radiu Študent naj bi ta vsota pomenila premalo za zagotavljanje kvalitete in kvantitete programa, kot so ga izvajali do sedaj. Zavod ŠOLT je po novem predlogu finančnega načrta še vedno brez sredstev.

Reševanje spora med ŠOU in RŠ se je nadaljevalo tudi s ponudbo ŠOU, da se z odpravnino odreče ustanoviteljstvu Zavoda Radio Študent. Poleg že omenjene vloge financiranja ustanovitelja za zavod pa odstop ŠOU od ustanoviteljstva pomeni tudi težave s statusom Radia Študent – ta ima namreč kot študentska radijska postaja tudi status medija posebnega pomena.

Radio Študent je s svojim nastankom v prelomnem zgodovinskem trenutku študentsko organiziranje v Sloveniji utemeljil in postal močan argument zanj. Kot prva študentska radijska postaja v Evropi z dolgoletno tradicijo odločen argument za študentsko organiziranje tudi ostaja, s svojim delovanjem pa polni praznino izrazito pomanjkljivega 3. medijskega stebra v slovenskem medijskem prostoru.

Radio Študent je s svojim kvalitetnim novinarskim delom izrazito pripomogel k znanstvenemu poročanju v času krize koronavirusa, kvalitetno poročanje novinark, novinarjev in redakcij pa je bilo prepoznano in nagrajeno. V letu 2020 je klub oteženim razmeram za delo obdržal nivo in kvantiteto novinarskega poročanja, medijskega delovanja, založniške aktivnosti in svojega delovanja nasploh, zato v njegovem delu v preteklem letu ne vidimo argumenta za tako drastično zmanjševanje sofinanciranja Radia Študent v letu 2021.

V Študentskem klubu Žalec menimo, da je razhajanje dveh pomembnih inštitucij študentskega organiziranja ter javno izpostavljanje spora izrazito kontra-produktivno. Radio Študent kot vitalen neodvisen ter kritičen medij pomeni močan argument za študentsko organiziranje, v kriznih časih še toliko bolj. ŠOU v Ljubljani pa je kot študentska organizacija največje univerze v Sloveniji eden ključnih akterjev študentskega organiziranja in delovanja v Sloveniji.

Krizni časi, iz katerih še nismo izšli, so prizadeli večino sektorjev naše družbe, študentska populacija in študentsko organiziranje nista nobena izjema. V luči boja za študentske pravice, pa tudi naše pravice kot državljank in državljanov Republike Slovenije si študentke in študentje želimo slišanje in upoštevanje našega glasu v javni razpravi, skupnega reševanja problematike v dobro vseh in enotnega zastopanja študentskih organov, organizacij in združenj. V sporu med ŠOU in Radiem Študent zato pozivamo vse akterje h konstruktivnosti, treznemu iskanju rešitve in preseganju nivoja osebnega ter političnega obračunavanja znotraj študentskih organizacij, kakršnemu smo trenutno priča.19. redna seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec

Spoštovani,

na podlagi 32. člena statuta Študentskega kluba Žalec sklicujemo 19. redno sejo Občnega zbora Študentskega kluba Žalec. Več informacij najdete v sklicu.

Prijava za sodelovanje na seji: https://forms.gle/wMdZiw1V6QaFNZ8d8

Sklic 19. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec 2021


Rezultati volitev v organe ŠKŽ, svetnika sveta ŠOLS, svetnika zveze ŠKIS in dijaške sekcije ŠKŽ

Študentje so v nedeljo, 8. novembra 2020, na 18. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec preko video konference izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo v mandatu 2020/2021 vodil Andraž Čuvan.

Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo v svojem prvem mandatu poskušal čimbolj dostojno nadomestiti dosedanjega predsednika Tomaža Kozovinca, kateremu se je ob tej priliki tudi zahvalil za vso delo, ki ga je vložil v klub.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

člane Nadzorne komisije ŠKŽ:

 • Kamila Marta Novak
 • Živa Kolar
 • Jan Podbrežnik

namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ:

 • Jernej Štojs

člane Disciplinske komisije ŠKŽ: 

 • Jure Macuh
 • Timotej Štojs
 • Pavel Virant

namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ:

 • Urban Anton Aškerc

svetnik ŠKŽ Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS: 

 • Aljaž Gobec

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednika Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2020/2021 opravljal Martin Mutec.


Sprememba lokacije 18. redne seje Občnega zbora in volitev

Zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo koronavirusa bosta 18. redna seja Občnega zbora ŠKŽ in Volitve potekala preko programa ZOOM. Vsi redni člani, ki želite sodelovati na seji se prijavite preko obrazca: https://forms.gle/7J5JF8j4DDquCEJ27

Prispele kandidature za člane komisij

Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature:

Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ:

 • Andraž Čuvan

Kandidatura za člana Nadzorne komisije:

 • Kamila Marta Novak
 • Živa Kolar
 • Jan Podbrežnik

Kandidatura za namestnika Nadzorne komisije:

 • Jernej Štojs

Kandidatura za člana Disciplinske komisije:

 • Jure Macuh
 • Timotej Štojs
 • Pavel Virant

Kandidatura za namestnika Disciplinske komisije:

 • Urban Anton Aškerc

Predsednik/predsednica Dijaške sekcije ŠKŽ:

 • Martin Mutec

 


Razpis za volitve v organe ŠKŽ

Upravni odbor Študentskega kluba Žalec razpisuje redne volitve za organe ŠKŽ, dijaško sekcijo ŠKŽ in Svetnika ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS.

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.

Volitve bodo v nedeljo, 8.11.2020 ob 17:00 v prostorih Študentskega kluba Žalec.

Kandidacijski postopki se zaključijo v nedeljo, 25.10.2020.

Razpis volitev v organe ŠKŽ 2020

Razpis volitev za Dijaško sekcijo ŠKŽ 2020

Razpis volitev Svetnika ŠKŽ Sveta ŠOLS in Svetnika ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS 2020

 

 


Sklic 18. redne seje občnega zbora

Vljudno vabljeni na 18. redno sejo občnega zbora Študentskega kluba Žalec, ki bo potekala v nedeljo 8. novembra 2020 ob 17.00 uri, v prostorih Študentskega kluba Žalec (Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec).

Sklic 18. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec 2020


Sklic 17. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec

Spoštovani,

na podlagi 32. člena statuta Študentskega kluba Žalec sklicujemo 17. redno sejo Občnega zbora Študentskega kluba Žalec, ki bo potekala
v petek, 3. januarja 2020 v prostorih Študentskega kluba Žalec (Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec) ob 19.00 uri.

Občinski svet občine Žalec je na svoji 9. redni seji, 18. decembra potrdil ustanovitev Javnega zavoda Mladinski center Žalec.
Sedaj je poteza na naši strani, zato vas vabimo, da se v čim večjem številu udeležite seje in s svojim glasom podprete ustanovitev Mladinskega centra Žalec.

Spodaj so objavljen tudi sklic seje, dnevni red in odlok, ki ga Občnemu zboru v sprejem predlaga Upravni odbor Študentskega kluba Žalec.

Sklic 17. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec

Odlok o ustanovitvi JZ MC Žalec


REZULTATI VOLITEV ORGANOV ŠKŽ, SVETNIKA SVETA ŠOLS, SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS IN DIJAŠKE SEKCIJE ŠKŽ

Študentje so v soboto, 7. decembra 2019, na 16. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v prostorih Študentskega kluba Žalec izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo tudi v mandatu 2019/2020 vodil Tomaž Kozovinc.

Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo tudi v prihajajočem mandatu vestno in odgovorno opravljal funkcijo predsednika Upravnega odbora Študentskega kluba Žalec.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

člane Nadzorne komisije ŠKŽ:

 • Kamila Marta Novak
 • Živa Kolar
 • Jan Podbrežnik

namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ:

 • Jernej Štojs

člane Disciplinske komisije ŠKŽ: 

 • Jure Macuh
 • Andraž Čehovin
 • Pavel Virant

namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ:

 • Urban Anton Aškerc

svetnik ŠKŽ Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS: 

 • Andraž Čuvan

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednika Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2019/2020 opravljal Martin Mutec.


Sprememba lokacije volitev

Volitve v organe Študentskega kluba Žalec bodo v nedeljo, 7. 12. 2019 ob 19.00 v PROSTORIH ŠTUDENTKSKEGA KLUBA ŽALEC (Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec) in ne v prostorih gasilskega doma, kot je bilo objavljeno v prvi objavi.