Rezultati volitev v organe ŠKŽ, svetnika sveta ŠOLS, svetnika zveze ŠKIS in dijaške sekcije ŠKŽ

Študentje so v nedeljo, 8. novembra 2020, na 18. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec preko video konference izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo v mandatu 2020/2021 vodil Andraž Čuvan.

Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo v svojem prvem mandatu poskušal čimbolj dostojno nadomestiti dosedanjega predsednika Tomaža Kozovinca, kateremu se je ob tej priliki tudi zahvalil za vso delo, ki ga je vložil v klub.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

člane Nadzorne komisije ŠKŽ:

 • Kamila Marta Novak
 • Živa Kolar
 • Jan Podbrežnik

namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ:

 • Jernej Štojs

člane Disciplinske komisije ŠKŽ: 

 • Jure Macuh
 • Timotej Štojs
 • Pavel Virant

namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ:

 • Urban Anton Aškerc

svetnik ŠKŽ Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS: 

 • Aljaž Gobec

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednika Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2020/2021 opravljal Martin Mutec.


Sprememba lokacije 18. redne seje Občnega zbora in volitev

Zaradi izrednih razmer povezanih z epidemijo koronavirusa bosta 18. redna seja Občnega zbora ŠKŽ in Volitve potekala preko programa ZOOM. Vsi redni člani, ki želite sodelovati na seji se prijavite preko obrazca: https://forms.gle/7J5JF8j4DDquCEJ27

Prispele kandidature za člane komisij

Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature:

Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ:

 • Andraž Čuvan

Kandidatura za člana Nadzorne komisije:

 • Kamila Marta Novak
 • Živa Kolar
 • Jan Podbrežnik

Kandidatura za namestnika Nadzorne komisije:

 • Jernej Štojs

Kandidatura za člana Disciplinske komisije:

 • Jure Macuh
 • Timotej Štojs
 • Pavel Virant

Kandidatura za namestnika Disciplinske komisije:

 • Urban Anton Aškerc

Predsednik/predsednica Dijaške sekcije ŠKŽ:

 • Martin Mutec

 


Razpis za volitve v organe ŠKŽ

Upravni odbor Študentskega kluba Žalec razpisuje redne volitve za organe ŠKŽ, dijaško sekcijo ŠKŽ in Svetnika ŠKŽ v svetu ŠOLS in v svetu ŠKIS.

Vse kandidature lahko interesenti dvignete v času uradnih ur: petek od 17:00 do 20:00 ali sobota od 15:00 do 18:00.

Volitve bodo v nedeljo, 8.11.2020 ob 17:00 v prostorih Študentskega kluba Žalec.

Kandidacijski postopki se zaključijo v nedeljo, 25.10.2020.

Razpis volitev v organe ŠKŽ 2020

Razpis volitev za Dijaško sekcijo ŠKŽ 2020

Razpis volitev Svetnika ŠKŽ Sveta ŠOLS in Svetnika ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS 2020

 

 


Sklic 18. redne seje občnega zbora

Vljudno vabljeni na 18. redno sejo občnega zbora Študentskega kluba Žalec, ki bo potekala v nedeljo 8. novembra 2020 ob 17.00 uri, v prostorih Študentskega kluba Žalec (Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec).

Sklic 18. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec 2020


Sklic 17. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec

Spoštovani,

na podlagi 32. člena statuta Študentskega kluba Žalec sklicujemo 17. redno sejo Občnega zbora Študentskega kluba Žalec, ki bo potekala
v petek, 3. januarja 2020 v prostorih Študentskega kluba Žalec (Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec) ob 19.00 uri.

Občinski svet občine Žalec je na svoji 9. redni seji, 18. decembra potrdil ustanovitev Javnega zavoda Mladinski center Žalec.
Sedaj je poteza na naši strani, zato vas vabimo, da se v čim večjem številu udeležite seje in s svojim glasom podprete ustanovitev Mladinskega centra Žalec.

Spodaj so objavljen tudi sklic seje, dnevni red in odlok, ki ga Občnemu zboru v sprejem predlaga Upravni odbor Študentskega kluba Žalec.

Sklic 17. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec

Odlok o ustanovitvi JZ MC Žalec


REZULTATI VOLITEV ORGANOV ŠKŽ, SVETNIKA SVETA ŠOLS, SVETNIKA SVETA ZVEZE ŠKIS IN DIJAŠKE SEKCIJE ŠKŽ

Študentje so v soboto, 7. decembra 2019, na 16. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v prostorih Študentskega kluba Žalec izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo tudi v mandatu 2019/2020 vodil Tomaž Kozovinc.

Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo tudi v prihajajočem mandatu vestno in odgovorno opravljal funkcijo predsednika Upravnega odbora Študentskega kluba Žalec.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

člane Nadzorne komisije ŠKŽ:

 • Kamila Marta Novak
 • Živa Kolar
 • Jan Podbrežnik

namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ:

 • Jernej Štojs

člane Disciplinske komisije ŠKŽ: 

 • Jure Macuh
 • Andraž Čehovin
 • Pavel Virant

namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ:

 • Urban Anton Aškerc

svetnik ŠKŽ Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS: 

 • Andraž Čuvan

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednika Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2019/2020 opravljal Martin Mutec.


Sprememba lokacije volitev

Volitve v organe Študentskega kluba Žalec bodo v nedeljo, 7. 12. 2019 ob 19.00 v PROSTORIH ŠTUDENTKSKEGA KLUBA ŽALEC (Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec) in ne v prostorih gasilskega doma, kot je bilo objavljeno v prvi objavi.


Kandidature za člane komisij

Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature:

Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ:

 • Tomaž Kozovinc

Kandidatura za člana Nadzorne komisije:

 • Kamila Marta Novak
 • Živa Kolar
 • Jan Podbrežnik

Kandidatura za namestnika Nadzorne komisije:

 • Jernej Štojs

Kandidatura za člana Disciplinske komisije:

 • Jure Macuh
 • Andraž Čehovin
 • Pavel Virant

Kandidatura za namestnika Disciplinske komisije:

 • Urban Anton Aškerc

Predsednik/predsednica Dijaške sekcije ŠKŽ:

 • Martin Mutec