Spoštovani,

na podlagi 32. člena statuta Študentskega kluba Žalec sklicujemo 17. redno sejo Občnega zbora Študentskega kluba Žalec, ki bo potekala
v petek, 3. januarja 2020 v prostorih Študentskega kluba Žalec (Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec) ob 19.00 uri.

Občinski svet občine Žalec je na svoji 9. redni seji, 18. decembra potrdil ustanovitev Javnega zavoda Mladinski center Žalec.
Sedaj je poteza na naši strani, zato vas vabimo, da se v čim večjem številu udeležite seje in s svojim glasom podprete ustanovitev Mladinskega centra Žalec.

Spodaj so objavljen tudi sklic seje, dnevni red in odlok, ki ga Občnemu zboru v sprejem predlaga Upravni odbor Študentskega kluba Žalec.

Sklic 17. redne seje Občnega zbora Študentskega kluba Žalec

Odlok o ustanovitvi JZ MC Žalec