Študentje so v soboto, 7. decembra 2019, na 16. rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v prostorih Študentskega kluba Žalec izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo tudi v mandatu 2019/2020 vodil Tomaž Kozovinc.

Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo tudi v prihajajočem mandatu vestno in odgovorno opravljal funkcijo predsednika Upravnega odbora Študentskega kluba Žalec.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

člane Nadzorne komisije ŠKŽ:

  • Kamila Marta Novak
  • Živa Kolar
  • Jan Podbrežnik

namestnika člana Nadzorne komisije ŠKŽ:

  • Jernej Štojs

člane Disciplinske komisije ŠKŽ: 

  • Jure Macuh
  • Andraž Čehovin
  • Pavel Virant

namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ:

  • Urban Anton Aškerc

svetnik ŠKŽ Sveta ŠOLS in Sveta Zveze ŠKIS: 

  • Andraž Čuvan

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednika Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2019/2020 opravljal Martin Mutec.