V soboto, 17. novembra 2018, se je zaključil rok za oddajo kandidatur za svetnika/svetnico ŠKŽ sveta ŠOLS ter svetnika/svetnico ŠKŽ zveze ŠKIS. Dvignjena je bila ena kandidatura za svetnika/svetnico ŠKŽ sveta ŠOLS ter dve kandidaturi za svetnika/svetnico ŠKŽ zveze ŠKIS. Volilna komisija je po odprtju kandidatur ugotovila, da so bile pravočasno, popolno in pravilno oddane naslednje kandidature:

Svetnik/svetnica ŠKŽ Sveta ŠOLS (1 mesto):
– Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 2. letnik (dodatno leto); II. stopnja bolonjski magistrski študij, Management)

Svetnik/svetnica ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS (1 mesto):
– Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 2. letnik (dodatno leto); II. stopnja bolonjski magistrski študij, Management)
– Pavel Virant (leto rojstva: 1993; 1. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij, Poslovna informatika)

Volilna komisija ŠKŽ