Študentje so v soboto, 3. decembra 2016, na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v dvorani Prostovoljnega gasilskega društva Žalec izvolili novo vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Matic Zagoričnik se je po dveh uspešnih mandatih vodenja Študentskega kluba Žalec poslovil s funkcije predsednika Študentskega kluba Žalec in ob tem zaželel novemu vodstvu veliko uspehov v prihajajočem mandatu.

Študentski klub Žalec bo v mandatu 2016/2017 vodila Anja Oset iz Šempetra.
Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalila za izkazano podporo in obljubila, da bo v prihajajočem mandatu vestno in odgovorno opravljala funkcijo predsednice Upravnega odbora Študentskega kluba Žalec.

Študentje so poleg predsednice Upravnega odbora ŠKŽ, Anje Oset, izvolili tudi:

člane Nadzorne komisije ŠKŽ: Aljaž Gobec, Gregor Pepel in Janez Žolnir,

namestnico člana Nadzorne komisije ŠKŽ: Vesna Rehar,

člane Disciplinske komisije ŠKŽ: Liza Privošnik, Mojca Knez in Nina Čehovin,

namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ: Jan Franc Podbrežnik,

svetnico ŠKŽ Sveta ŠOLS: Lina Pušnik,

svetnico ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS: Lina Pušnik.

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednika Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo v mandatu 2016/2017 opravljal Andraž Čehovin.

img_2381