Študentje so v soboto, 5. decembra 2015, na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec v klubskih prostorih na Aškerčevi 13 v Žalcu izvolili vodstvo Študentskega kluba Žalec.

Študentski klub Žalec bo še naprej vodil Matic Zagoričnik iz Žalca.
Po izvolitvi se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano podporo in obljubil, da bo tudi v prihajajočem mandatu vestno in odgovorno opravljal funkcijo predsednika Upravnega odbora Študentskega kluba Žalec.

Študentje so poleg predsednika Upravnega odbora ŠKŽ izvolili tudi:

– člane Nadzorne komisije ŠKŽ: Kristina Slipčević, Matevž Gobec in Tomaž Kozovinc,

– namestnico člana Nadzorne komisije ŠKŽ: Kamila Marta Novak,

– člane Disciplinske komisije ŠKŽ: Janez Žolnir, Nina Čehovin, Urška Senič,

– namestnika člana Disciplinske komisije ŠKŽ: Žiga Pepel,

– svetnico ŠKŽ Sveta ŠOLS: Lina Pušnik,

– svetnico ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS: Lina Pušnik.

Na rednem Občnem zboru Študentskega kluba Žalec pa so bili prisotni tudi dijaki, ki so izvolili predsednico Dijaške sekcije Študentskega kluba Žalec. To funkcijo bo še naprej opravljala Lana Šuster Štiglic.