Seznam kandidatov, ki so pravočasno, popolno in pravilno oddali:

kandidaturo za svetnika / svetnico Študentskega kluba Žalec Sveta ŠOLS
(1 razpisano mesto):
• Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 1. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)

kandidaturo za svetnika / svetnico Študentskega kluba Žalec Sveta Zveze ŠKIS
(1 razpisano mesto):
• Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 1. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)