Vljudno vabljeni na 16. redno sejo občnega zbora Študentskega kluba Žalec, ki bo potekala v soboto 7. decembra 2019 ob 19.00 uri, v prostorih Študentskega kluba Žalec (Aškerčeva ulica 13, 3310 Žalec).

Sklic 16. redne seje Občnega zbora ŠKŽ 2019

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Žalec

Volilni pravilnik

Razpis volitev v organe ŠKŽ 2019

Razpis volitev Svetnika ŠKŽ Sveta ŠOLS in Svetnika ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS 2019

Razpis volitev za Dijaško sekcijo ŠKŽ 2019