PRISPELE KANDIDATURE

Pravočasno, popolno in pravilno oddane so bile naslednje kandidature.

Predsednik/predsednica Upravnega odbora ŠKŽ (1 mesto):
– Anja Oset (leto rojstva: 1995; 3. letnik; I. stopnja bolonjski študij)

Član/članica Nadzorne komisije ŠKŽ (3 mesta):
– Aljaž Gobec (leto rojstva: 1997; 1. letnik; I. stopnja bolonjski študij)
– Gregor Pepel (leto rojstva: 1994; 2. letnik; I. stopnja bolonjski študij)
– Janez Žolnir (leto rojstva: 1995; 3. letnik; I. stopnja bolonjski študij)

Namestnik/namestnica člana Nadzorne komisije ŠKŽ (1 mesto):
– Vesna Rehar (leto rojstva: 1991; absolvent; II. stopnja bolonjski magistrski študij)

Član/članica Disciplinske komisije ŠKŽ (3 mesta):
– Nina Čehovin (leto rojstva: 1991; 2. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)
– Liza Privošnik (leto rojstva: 1997; 1. letnik; I. stopnja bolonjski študij)
– Mojca Knez (leto rojstva: 1997; 1. letnik; I. stopnja bolonjski študij)

Namestnik/namestnica člana Disciplinske komisije ŠKŽ (1 mesto):
– Jan Franc Podbrežnik (leto rojstva: 1997; 1. letnik; I. stopnja bolonjski študij)

Svetnik/svetnica ŠKŽ Sveta ŠOLS (1 mesto):
– Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 2. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)

Svetnik/svetnica ŠKŽ Sveta Zveze ŠKIS (1 mesto):
– Lina Pušnik (leto rojstva: 1993; 2. letnik; II. stopnja bolonjski magistrski študij)

Predsednik/predsednica Dijaške sekcije ŠKŽ (1 mesto):
– Lana Šuster Štiglic (leto rojstva: 1999; 3. letnik; srednje strokovno izobraževanje)

Andraž Čehovin (leto rojstva: 1998; 4. letnik; srednje strokovno izobraževanje)

 

Nadzorna komisija Študentskega kluba Žalec